Privacy statement

Deze website verwerkt je persoonsgegevens doordat je ervan gebruik maakt. Gegevens die verwerkt worden: IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op deze website en de gebruikte internetbrowser en apparaat type.

In het geval dat je het contactformulier gebruikt, verwerken wij ook deze persoonsgegevens: voor- en achternaam en e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag jouw gegevens gebruikt worden

Het kan dat jouw gedrag op deze website geanalyseerd wordt om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang jouw gegevens bewaard worden

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van jouw persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichting(en).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou zijn in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, gelieve een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  Een reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd worden

De bescherming van jouw gegevens wordt serieus genomen en passende maatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.